magazine voor bouwend Oost Nederland
welkom
 

Bouwen in het Oosten werd in 1992 als titel geïntroduceerd. In de vijfentwintig jaar van haar bestaan heeft het magazine een
toonaangevende positie in de Overijsselse en 
Gelderse bouw- en installatiewereld veroverd.

Het blad kent een controlled circulation en komt op het bureau bij vrijwel alle beslissers in de bouwsector, aangevuld met opdrachtgevers uit de overheidssector.

Inhoudelijk belicht Bouwen in het Oosten diverse actuele bouwprojecten in het verzorgingsgebied en besteedt eveneens aandacht aan de activiteiten van  de Citadel zoals werkbezoeken en soosbijeenkomsten.  

Daarnaast worden er tweemaandelijks columns en rubrieken gepubliceerd. 

De augustus- en oktoberedities worden gekenmerkt door veel wetenswaardigheden over respectievelijk de Installatie Vakbeurs en de Bouw Compleet die beide georganiseerd worden door de Evenementenhal Hardenberg. 

Het maart en november nummer staan geheel in het teken van duurzaamheid. Deze edities komen tot stand met medewerking van Dubokeur en het Nederlands instituut Bouwbiologie Ecologie. www.nibe.org

 
Bouwen in het Oosten richt zich op: 
   
•   Aannemers (GWW en B&U)
 
•   Inkopers 
•   Architecten
•   Leveranciers van bouwmaterialen en 
  bouwproducten
•   Professionele opdrachtgevers in de bouw 
•   W- en E-installateurs 
•   Adviseurs en ingenieurs               
•   Projectontwikkelaars
    Gemeenten en woningbouw verenigingen

                
           
                               
               april/mei 2017
                                        
                                                        
                                                  
 
              
  .
                                               
        


welkommedewerkersnieuwsvooruitblikportfoliocontactarchief/columns